Är inloggningsuppgifter personliga eller kan flera dela på en inloggning?

Inloggningsuppgifterna är knutna till en persons mailadress. För att säkerställa att information når fram till användare av kemikaliehanteringssystemet ser vi gärna att man har en personlig inloggning. Önskar flera på samma företag nyttja samma inloggningsuppgifter är det självklart upp till varje användare att besluta detta. Inloggningsuppgifter till systemet ska ej delas ut till andra entreprenörer […]

Read More

Hur skaffar jag inloggningsuppgifter?

Tryck på länken till Trafikverkets kemikaliehanteringssystem som du finner på www.trafikverket.se/kemikaliehantering. När du kommer till inloggningssidan trycker du dig vidare på texten ”Registrera ny användare”. När du fyllt i formuläret kommer du inom fem arbetsdagar få ett mail med inloggningsuppgifter.

Read More

Vem kan ansöka om inloggningsuppgifter?

Är du kontrakterad entreprenör eller dennes underentreprenör, dvs du arbetar med byggnation, drift eller underhåll av Trafikverkets anläggning och ska använda kemiska produkter kan du ansöka om inloggningsuppgifter till kemikaliehanteringssystemet.

Read More

Måste jag alltid logga in i kemikaliehanteringssystemet?

Om du bara vill titta på redan granskade kemiska produkter behöver du inte logga in. Samtliga granskade produkter hittar du i produktlistan. Vill du ansöka om granskning av produkt, följa ditt ärende eller administrera din kemikalieförteckning behöver du logga in i systemet.

Read More

Om jag behöver mer information eller gå en utbildning hur gör jag då?

Kemikaliegranskningsfunktionen arrangerar löpande fysiska utbildningar i Trafikverkets kemikaliehantering. Gå in på hemsidan, www.trafikverket.se/kemikaliehantering för att se när nästa utbildning arrangeras eller för att ta del av material från tidigare genomförda utbildningar. På hemsidan hittar du även två datorbaserade utbildningar som du kan gå om du vill lära dig mer om Trafikverkets kemikaliehantering.

Read More