Vilka funktioner finns i systemet?

I systemet kan du hitta redan granskade kemiska produkter i produktlistan, du kan ansöka om granskning av en produkt och följa ditt ärende. I systemet kan du även upprätta och administrera en kemikalieförteckning,  generera rapporter med statistik över din kemikalieanvändning samt rapportera in förbrukade mängder av kemiska produkter klassade i grupp C-Utfasning. Dokument och mallar […]

Read More