Vilka kemiska produkter finns i produktlistan?

I produktlistan återfinns samtliga kemiska produkter som har granskats av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion. Observera att produkter med ett säkerhetsdatablad äldre än 5 år blir arkiverade och är därmed inte sökbara i produktlistan.

Read More