Måste jag göra en kemikalieförteckning i systemet?

Nej, Trafikverket ställer inga krav på att kemikalieförteckningar ska upprättas i systemet. Dock kan kemikalieförteckningar lätt upprättas och administreras i systemet. Kemikalieförteckningar som upprättas i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem uppfyller både Trafikverkets krav i entreprenadkontrakt och lagkrav under förutsättning att samtliga fält fylls i korrekt av användaren.

Read More