För vilka kemiska produkter ska jag rapportera mängder?

Samtliga förbrukade mängder ska ingå i kemikalieförteckningen. Kemikalieförteckningen ska ingå i projektets slutdokumentation och ingå i förvaltningsdata. För C-produkter och D-produkter med tillåtet användningsområde ska mängder inrapporteras årligen innan den 15 december. Detta görs via fliken ”Rapportera C-produkter”.  

Read More