När ska jag göra en farobedömning och riskanalys?

En farobedömning ska göras när en produkt blir klassad som ett B-Riskminskning eller när man vill använda en tidigare B-klassad produkt eller en BETA-registrerad produkt. Farobedömning ska göras innan man använder produkten. En riskanalys ska göras när en produkt klassas som ett C-Utfasning. Riskanalysen ska göras innan användning av produkten. Farobedömning och riskanalys ska inte […]

Read More

Vad är en farobedömning och riskanalys?

Farobedömning och riskanalys för hälsa och miljö ska redovisa faror och risker som användning av en kemisk produkt kan innebära. De ska även visa på skyddsåtgärder som vidtas för att minimera risker. Mallarna för farobedömning och riskanalys hittar du under fliken ”Dokument & Mallar”. Farobedömningen och riskanalysen ska inte skickas in till kemikaliegranskningsfunktionen utan är […]

Read More