Det finns endast en version av Chemsoft men två olika möjligheter att komma in i systemet. Om man endast vill titta på redan granskade produkter i produktlistan behöver man inte logga in i systemet. Inloggning krävs  om man ska ansöka om en kemisk produkt, följa sitt ansökningsärende eller administrera sin kemikalieförteckning.