Kemiska produkter som innehåller riskminskningsämnen (B-Riskminskning) eller Utfasningsämnen (C-Utfasning) eller som finns registrerade i BETA-registret får inte användas innan de särskilda villkoren uppfyllts. De särskilda villkoren ska uppfyllas för varje nytt användningstillfälle och framgår av produktens granskningsutlåtande om den granskats av Kemikaliegranskningsfunktionen.  Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att uppfylla lagar och andra krav inklusive de särskilda villkoren.