När en produkt är granskad får du ett mail med granskningsutlåtandet. Innan användningen ska eventuella särskilda villkor som framgår av granskningsutlåtandet uppfyllas.