Kemiska produkter granskas utifrån dess ingående ämnens kemiska egenskaper. Granskningen resulterar i att produkterna klassas i någon av nedanstående grupper:

Grupp A: Tillåten – får användas utan särskilda villkor.

Grupp B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls.

Grupp C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls.

D: Förbjuden – får inte användas.

!-Ej märkningspliktig

Läs mer om ovanstående grupper och särskilda villkor på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/kemikaliehantering