En farobedömning ska göras när en produkt blir klassad som ett B-Riskminskning eller när man vill använda en tidigare B-klassad produkt eller en BETA-registrerad produkt. Farobedömning ska göras innan man använder produkten.
En riskanalys ska göras när en produkt klassas som ett C-Utfasning. Riskanalysen ska göras innan användning av produkten.
Farobedömning och riskanalys ska inte skickas in till kemikaliegranskningsfunktionen utan den ska finnas dokumenterad i projektet/entreprenaden.

Mall för farobedömning och riskanalys finns under fliken Dokument & Mallar samt på Trafikverkets hemsida, trafikverket.se/kemikaliehantering