I Produktlistan finns information om produkten så som klassning och granskningsutlåtande, produktens namn, leverantör, produkttyp, ingående ämnens förekomst på vissa restriktionslistor samt det säkerhetsdatablad som skickades in vid ansökan om granskning.