När du söker efter en produkt i produktlistan görs en parallellsökning i BASTA-systemet. Till vänster på sidan får du information om produkten återfinns i BASTA-registret och en länk dit.