Statistik om förbrukade mängder och fördelning på grupper med mera kan genereras i funktionen rapporter.