Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion tar tacksamt emot förbättringsförslag och diskuterar utvecklingsmöjligheter. Skicka ett mail till Kemikaliegranskningsfunktionen via granskningsfunktionen@trafikverket.se.