Du kan i kommentarsrutan i ansökningsformuläret ange att det är flera projekt och vid behov skicka samtliga projektnamn till Kemikaliegranskningsfunktionens mail, granskningsfunktionen@trafikverket.se Kemikaliegranskningsfunktionen registrerar då samtliga projekt i Chemsoft.