Inloggningsuppgifterna är knutna till en persons mailadress. För att säkerställa att information når fram till användare av kemikaliehanteringssystemet ser vi gärna att man har en personlig inloggning. Önskar flera på samma företag nyttja samma inloggningsuppgifter är det självklart upp till varje användare att besluta detta. Inloggningsuppgifter till systemet ska ej delas ut till andra entreprenörer eller underentreprenörer. Observera att information och mail som skickas via systemet vid exempel granskning endast går till den adress som angivits vid ansökan om inloggningsuppgifter.