Chemsoft är en programvara som används av många organisationer. För att logga in i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft krävs inloggningsuppgifter dit, det är alltså inte samma inloggningsuppgifter som till en entreprenör, eller någon annan organisations system.