Granskningkriterierna är harmoniserade med REACH och med kriterierna som används av BASTA, läs mer om BASTA på bastaonline.se. Kemiska produkter som finns registrerade i BASTA är undantagna från granskning av Trafikverket. Syftet med harmoniseringen är att förenkla och undvika flera parallella system som liknar varandra och därför kunna arbeta effektivare med utfasning av farliga ämnen.