Säkerhetsdatabladet som bifogas vid ansökan om granskning ska vara klassificerat enligt CLP , inte äldre än 5 år och på svenska. För att underlätta administrationen ser vi gärna att det är en kopierbar PDF-fil tagen direkt från leverantören.