Har du erhållit ett säkerhetsdatablad som är daterat senare ska du skicka in det för granskning. Förändringar kan ha gjorts i produktens sammansättning eller klassificering som gör att den får ett annat utlåtande än tidigare.