Kemiska produkter som tidigare har granskats av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion hittar du i Chemsoft under fliken Produktlista.