Detta är ett beslut som tagits av Trafikverket för att säkerställa att produktlistan i Chemsoft håller en god kvalité som är en förutsättning för ett bra produktval. Gamla produkter som inte uppfyller gällande kemikalielagstiftning enligt REACH och CLP ska fasas ut ur systemet.