Kemikalieförteckningen ska enligt kraven i TDOK 2010:310, hållas aktuell under entreprenadens genomförande. Både förbrukningskemikalier och inbyggda kemiska produkter ska ingå i förteckningen. Kemikalieförteckningen ska antingen göras i Chemsoft, i TMALL 0559 eller i Excel-mall som uppfyller minimikraven.