Detta framgår av varje enskilt entreprenadkontrakt och kan skilja sig åt.