Både i Kemikalieförteckningen och i Produktlistan finns det en egen kolumn för utfärdandedatum.