De olika tårtbitarna i diagrammet ska visa hur många kemiska produkter ditt projekt använder i de olika grupperna. Detta är ett sätt att visa på hur stor andel av produkterna som innehåller särskilt farliga och farliga ämnen och kan vara ett stöd i produktvalsarbetet.