Det ärendenummer som ska anges är det ärendenummer som produkten fick när du skickade in den för granskning. Ärendenumret hittar du under fliken Ärende.